ตำแหน่งปัจจุบัน บ้าน -> รายการ

Have a romantic roasted goose feast

เวลา: 22/01/2024   แหล่งที่มา: ไม่ระบุชื่อ   คลิกที่ตัวเลข: 1572

Roast Show Show Restaurant,บริษัทโรสต์โชว์โชว์ฟู้ดจำกัดทะเบียนนิติบุคคล,a Chinese restaurant located in the HuaiKhwang district of Bangkok, is famous for its goose and London duck. The head chef is Hungarian and the sous chef is Thai. They are both married to Chinese women. Both of these chefs have served as chefs in five-star hotels in Hong Kong, so their cooking skills are very good.

I have eaten Peking duck and Hong Kong roasted goose, and the roast duck and roast goose here have subverted all my previous feelings about food. Not only does it taste amazing, but it is also a work of art that makes people reluctant to eat it.

If you travel to Thailand and have not been to this restaurant, it will be a lifelong regret. It is worth going to have a wonderful lunch with your family.